αφίσες

— Αφίσα (Α3) σε ελληνικά και αγγλικά για εκδήλωση του all day cafe bar «πλατεία – σημείο συνάντησης» στην Πέτρα | Αύγουστος 2023
— Ενημερωτικές Πινακίδες (100x80εκ.) για το έργο Life Terracescape | 2019 [Αναβαθμίδες από το παρελθόν για το μέλλον: ασπίδα για το περιβάλλον, ευκαιρία για ανάπτυξη] [Καλλιέργεια αναβαθμίδων και άλλες παρεμβάσεις] [Αποκατάσταση και επαναλειτουργία μελισσόσπιτου] [Επαναλειτουργία νερόμυλου]
— Αφίσα (Α3) για την εκδήλωση του ΣΕΜΜΕΛ «Η κρίση στον χώρο των ΜΜΕ» | 2012
— Αφίσες (50x70εκ.) της ομάδας Νταγιανάμαντι | 2012

Ας κρατήσουμε επαφή.

Γιατί το καλό design είναι επένδυση!