Πλατεία.

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας για επιχείρηση εστίασης στην Πέτρα Λέσβου, με βάση την εμβληματική αρχιτεκτονική του ιστορικού κτιρίου (1924).

Ας κρατήσουμε επαφή.

Γιατί το καλό design είναι επένδυση!