Γεωσύνθεσις.

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας για την ΓΕΩΣΥΝΘΕΣΙΣ – γεωγραφικές υπηρεσίες με έδρα τη Λέσβο.

Ας κρατήσουμε επαφή.

Γιατί το καλό design είναι επένδυση!