Απειλούνται οι σχεδιαστές από την τεχνητή νοημοσύνη;

Απειλούνται οι σχεδιαστές από την τεχνητή νοημοσύνη;
H τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιεί ορισμένες εργασίες που εκτελούνται επί του παρόντος από γραφίστες, μπορεί να τους βοηθήσει παρέχοντάς τους ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που συνοδεύουν την ανθρώπινη εμπειρία.

Ο όρος τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Ιntelligence) αναφέρεται στην ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες ενός ανθρώπου, όπως είναι η μάθηση, ο σχεδιασμός και η δημιουργικότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά τις μηχανές ικανές να «κατανοούν» το περιβάλλον τους, να επιλύουν προβλήματα και να δρουν προς την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Ο υπολογιστής λαμβάνει δεδομένα (ήδη έτοιμα ή συλλεγμένα μέσω αισθητήρων, π.χ. κάμερας), τα επεξεργάζεται και ανταποκρίνεται βάσει αυτών.

Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανά να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους, σε έναν ορισμένα βαθμό, αναλύοντας τις συνέπειες προηγούμενων δράσεων και επιλύοντας προβλήματα με αυτονομία.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο ως τεχνολογία του μέλλοντος, αλλά η πρόσφατη έλευση του Dall-E αρχικά και του ChatGTP πιο πρόσφατα έχει ευαισθητοποιήσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του κοινού σε θέματα που φαίνεται ότι θα μας απασχολούν όλο και περισσότερο εφεξής. Το ερώτημα που θα εξετάσουμε στο συγκεκριμένο άρθρο, όμως, είναι κατά πόσο δικαιολογούνται οι φόβοι ότι σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα απειλήσει και το επάγγελμα του σχεδιαστή οπτικής επικοινωνίας.

Μιλώντας με τους ειδικούς, το πρώτο σημείο τομής είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει όχι ανταγωνιστικά, αλλά βοηθητικά προς τους γραφίστες με διάφορους τρόπους, όπως:

  • Αναγνώριση εικόνας: Τα εργαλεία που υποστηρίζονται από AI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γρήγορη ταξινόμηση και οργάνωση εικόνων με βάση το περιεχόμενό τους, διευκολύνοντας τους σχεδιαστές να βρουν τη σωστή εικόνα για ένα έργο.
  • Επεξεργασία εικόνας: Τα εργαλεία που τροφοδοτούνται με AI μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη προσαρμογή των χρωμάτων, της αντίθεσης και της φωτεινότητας της εικόνας, εξοικονομώντας χρόνο και προσπάθεια από τους σχεδιαστές.
  • Σχεδιασμός layout: Τα εργαλεία που τροφοδοτούνται με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αυτόματη δημιουργία προτάσεων για στήσιμο φυλλαδίων, αφισών και άλλου έντυπου υλικό, απελευθερώνοντας τους σχεδιαστές να επικεντρωθούν στις πιο δημιουργικές πτυχές της διαδικασίας σχεδιασμού.
  • Προγνωστικός σχεδιασμός: Τα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη των καλύτερων επιλογών σχεδιασμού για ένα συγκεκριμένο έργο, παρέχοντας στους σχεδιαστές ένα σημείο εκκίνησης για την εργασία τους.
  • Αυτοματοποιημένη δημιουργία περιεχομένου: Τα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία γραπτού περιεχομένου, όπως τίτλους και κείμενα, εξοικονομώντας περισσότερο χρόνο στους σχεδιαστές για να επικεντρωθούν στο οπτικό κομμάτι της δουλειάς τους.
  • Αυτοματοποιημένες δοκιμές: Τα εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δοκιμή διαφορετικών επιλογών και παραλλαγών σχεδίασης, παρέχοντας στους σχεδιαστές ανατροφοδότηση βάσει δεδομένων για το τι λειτουργεί καλύτερα.

Για την ώρα υπάρχουν ήδη διαδικτυακά εργαλεία που υποστηρίζουν ότι μπορούν, με τρόπο αυτοματοποιημένο, να σχεδιάσουν ένα λογότυπο. Ο χρήστης δίνει το όνομα που θέλει να χρησιμοποιήσει, καθώς και κάποια στοιχεία και βάσει αυτών, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης έχει τη δυνατότητα να προτείνει σχέδια λογότυπων, χρησιμοποιώντας αλγόριθμους που μπορούν να μάθουν από παραδείγματα υπαρχόντων λογότυπων. Στη συνέχεια δημιουργεί νέα σχέδια με βάση αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, η ποιότητα των σχεδίων λογότυπων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων στα οποία εκπαιδεύτηκε και την πολυπλοκότητα του αλγορίθμου που χρησιμοποιείται.

Επί του παρόντος, οι λογότυποι που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη τείνουν να είναι απλοί και στερούνται τη μοναδική, δημιουργική πινελιά που μπορεί να φέρει στη διαδικασία ένας πραγματικός σχεδιαστής. Ίσως οι λογότυποι που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο σημείο εκκίνησης για ένα σχέδιο, συχνά απαιτούν σημαντική πρόσθετη εργασία από έναν άνθρωπο για να καταστούν κατάλληλοι προς χρήση.

Συνοπτικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δημιουργήσει σχέδια λογότυπων, αλλά δεν είναι έργα τόσο εξελιγμένα και μοναδικά όσο εκείνα που σχεδιάστηκαν από έναν άνθρωπο γραφίστα. Το AI μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να βοηθήσει τους γραφίστες, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που προκύπτουν από την ανθρώπινη εμπειρία.

Η έως τώρα εμπειρία συντείνει στο ότι οι εργασίες που ταιριάζουν περισσότερο στο ΑΙ είναι αυτές που χαρακτηρίζονται ως επαναλαμβανόμενες και δεν απαιτούν πολλή δημιουργικότητα. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτελέσει αυτές τις εργασίες γρήγορα, με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, επιτρέποντας στους σχεδιαστές να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετες και δημιουργικές εργασίες.

Ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να αυτοματοποιεί ορισμένες εργασίες που εκτελούνται επί του παρόντος από γραφίστες, μπορεί να τους βοηθήσει παρέχοντάς τους ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά εργαλεία, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη δημιουργικότητα και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων που συνοδεύουν την ανθρώπινη εμπειρία. Οι γραφίστες πιθανότατα θα χρειαστεί να προσαρμοστούν και να μάθουν να χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να παραμείνουν εντός του παιχνιδιού, αλλά είναι απίθανο να αποτελέσει το ΑΙ σημαντική απειλή για το επάγγελμά τους.


Το προηγούμενο κείμενο βρίσκεται στη διεύθυνση https://designmag.gr/dsgn-vs-ai και δημοσιεύτηκε στο (ηλεκτρονικό) περιοδικό +DESIGN στις 21 Γενάρη 2023.

Ας κρατήσουμε επαφή.

Γιατί το καλό design είναι επένδυση!